Over ons

In januari 2017 stichtten dr. Ophélie Desmet & Tania Gevaert vzw Steunpunt Onderpresteren.

 

Met het Steunpunt Onderpresteren willen wij een hulpbron en aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren die onderpresteren en hun ouders en leerkrachten.

 

Onderpresteren wordt gedefinieerd als een kloof tussen de (aangeboren) capaciteiten die iemand bezit en de verwezenlijking daarvan.

Of simpel gezegd, iemand zijn of haar talent komt niet tot uiting.

 

Hoewel dit probleem vaker voorkomt bij hoogbegaafden treft het ook vooral kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen (inclusief kinderen met migratieachtergrond).

Vanuit een talentontwikkelingsvisie op begaafdheid (m.n., iedereen heeft talenten die ontwikkeld kunnen worden) willen wij aandacht vestigen op het stijgende aantal onderpresterende jongeren.

Meer nog willen we leerkrachten, hulpverleners en ouders bewust maken van hoe ze kinderen kunnen helpen hun talenten te actualiseren. Wij willen hierin niet alleen een adviserende rol spelen, maar ook een verrijkingsaanbod bieden waar kinderen en jongeren actief kansen krijgen om verschillende talentdomeinen te ontdekken.

 

Daarbij focussen wij ons voornamelijk op academische talentdomeinen, maar gaan graag de samenwerking aan met anderen om een uitgebreider aanbod te kunnen voorzien.

Ons doel is om de kloof te dichten tussen de capaciteiten van de onderpresteerder

en de verwezenlijking van dat potentieel met als uitkomst een betere persoonlijke actualisatie met hoger welbevinden.

Wij coachen de driehoek van student (basisschool, secundair, hoger onderwijs), de ouder en de leerkracht of docent. Wij werken proactief en reiken tools aan zodat groeien en leren terug een fijne bezigheid wordt en alle betrokkenen zich competent(er) en zo gelukkiger ervaren.

 

Daarnaast willen we onderpresteren beter bekend maken zodat het sneller (h)erkend wordt en kan bijgestuurd worden waar nodig is en gewenst is.

 

Onze visie vertrekt vanuit een empirisch onderbouwde praktijk die op onderzoek gebaseerde richtlijnen volgt.

Tania Gevaert

Tania is co-stichter en co-voorzitter van het Steunpunt Onderpresteren.

Zij is psychotherapeut en ECHA specialist in Gifted Education. Daarnaast is zij tevens oprichter en coördinator van de multidisciplinaire praktijk Samen Slimmer Groeien (België) waar ze hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten begeleidt (www.samenslimmergroeien.be).

 

Als ECHA specialist in Gifted Education focust Tania zich voornamelijk op de talent ontwikkeling van onderpresterende kinderen en jongeren. Zij is ook co-auteur van het boek “Slim onderpresteren aanpakken” en auteur van de boeken “De slimme onderpresteerder” en “Hoogbegaafd opvoeden.”

dr. Ophélie Desmet

Ophélie is co-stichter en co-voorzitter van het Steunpunt Onderpresteren. Zij heeft een B.S. in Onderwijskunde (KU Leuven KULAK), een M.S. in Pedagogische wetenschappen met specialisatie in onderwijs- en opleidingskunde (KU leuven) en heeft haar doctoraat behaald met grootste onderscheiding in gifted, creative, and talented studies aan Purdue University (VSA).

 

Ophélie werkt sinds 2012 met hoogbegaafde en/of onderpresterende kinderen en jongeren en hun leerkrachten. Samen met Tania Gevaert schreef ze het boek Slim Onderpresteren Aanpakken (2016) en Slim Onderpresteren Aanpakken: De Basisschool Editie (2019).

 

Ophélie is werkzaam in de VSA, waar ze als postdoctoraal onderzoeker werkt voor Purdue University. Haar onderzoek focust op onderpresteren, motivatie, talentontwikkeling, en gelijke onderwijskansen.

assistent

© 2019 Steunpunt Onderpresteren vzw.

Created by FIVESTAR Digital

Steun het Steunpunt

Dankzij uw bijdrage, klein of groot, kunnen wij ons aanbod uitbreiden en betaalbaar houden voor iedereen.

Ontdek hier hoe jij het Steunpunt kan steunen