top of page

Masterclass online

Aakash Headshot 6 closeup_edited.jpg

Masterclass Empathie 

Dr Aakash Chowkase 16/01/23023

In de reeks 'niet-cognitieve vaardigheden bij hoogbegaafdheid' bijt dr. Aakash Chowkase (Berkley Univ., VS) de spits af. Deze masterclass is in het Engels

Empathy and Compassion in Talent Development

In tijden van pandemie, natuur rampen, oorlog, hongersnood, en meer, is het steeds noodzakelijker om begaafde en getalenteerde kinderen en jongeren op te leiden om positief bij te dragen aan hun gemeenschap en de wereld rond om hen. Toch zijn er maar weinig onderwijsprogramma's voor hoogbegaafden die zich direct richten op talentontwikkeling voor maatschappelijke verandering. Heb je interesse en tips en suggesties rond hoe we de emphathie, compassie, en rechtvaardigheid die hoogbegaafde kinderen vaak van nature vertonen te stimuleren? Dan is deze sessie voor jou. Dr. Chowkase specialiseerde zich in interventies die deze kenmerken stimuleren en vertelt jou meer over het belang van deze kenmerken en hoe je ze bij jou leerlingen/kinderen kunt aanmoedigen.

Aakash Chowkase is a Post-doctoral Research Fellow at the University of California Berkeley. He earned his Ph.D. in Gifted, Creative, and Talented Studies at Purdue University. His research interests are talent development, social emotional learning, and equity in education. Aakash's dissertation focused on nurturing concern for others in adolescents with intellectual gifts. In the past, he has designed multiple talent development programs for urban, rural, and Indigenous youth in India. Currently, he is working with UC Berkeley's Greater Good Science Center on assessing a bridge-building program for California Volunteers.

 

20200923_164542.jpg

Masterclass Motivatie 

Dr Ophélie Desmet 30/01/2023

We gaan verder met deze boeiende masterclass van dr. Ophélie Desmet over motivatie. Deze masterclass is in het Nederlands.  

Motivatie

We weten allemaal dat slim zijn of een hoog IQ hebben onvoldoende is om je talent ten volle te actualiseren. Wat heb je nog meer nodig? Belangrijke niet-cognitieve vaardigheden. Vandaar deze masterclass serie. Motivatie is een van de belangrijkste katalysatoren in het talentontwikkelingsprocess.

 

In de masterclass “Motivatie” gaat dr Ophélie Desmet dieper in op waarom motivatie zo belangrijk is tijdens het talentontwikkelingsproces en hoe we als ouders, leerkrachten, en professionals kinderen en jongeren kunnen motiveren. Tijdens deze sessie geeft ze je concrete tips om kinderen en jongeren te motiveren en zo hun talent ontwikkeling te ondersteunen. 

Ophélie is co-stichter en co-voorzitter van het Steunpunt Onderpresteren. Zij heeft een B.S. in Onderwijskunde (KU Leuven KULAK), een M.S. in Pedagogische wetenschappen met specialisatie in onderwijs- en opleidingskunde (KU leuven) en heeft haar doctoraat behaald met grootste onderscheiding in gifted, creative, and talented studies aan Purdue University (VSA).

 

Ophélie werkt sinds 2012 met hoogbegaafde en/of onderpresterende kinderen en jongeren en hun leerkrachten. Samen met Tania Gevaert schreef ze het boek Slim Onderpresteren Aanpakken (2016) en Slim Onderpresteren Aanpakken: De Basisschool Editie (2019).

 

Ophélie is werkzaam in de VSA, waar ze professor is in Onderwijspsychologie en hoogbegaafdheid. Ze leidt er haar eigen Center for Gifted Studies. Haar onderzoek focust op onderpresteren, motivatie, talentontwikkeling, en gelijke onderwijskansen. Ze heeft inmiddels verschillende subsidies waarmee ze wetenschappelijk onderzoek voert (o.a. Javits, APF). Ze werkt samen met Robert Sternberg (Cornell Univ., VS) en Rick Olenchak (Purdue Univ., VS). 

 

Sven Mathijssen by Sophie Theunissen_edited.jpg

Masterclass Creativiteit 

Drs. Sven Mathijssen 13/02/2023

In deze Nederlandstalige masterclass neemt msc. Sven Mathijssen je mee in de wereld van de creativiteit en hoe je daarmee in de klas aan slag kan. 

Hoogbegaafdheid en ‘lekker creatief bezig zijn’

Creativiteit is een topic dat mensen aanspreekt. Creativiteit kan op heel veel verschillende manieren tot uiting komen. Vaak op mooie, maar soms ook op minder mooie manieren of op onhandige momenten. Hoe kunnen we creativiteit op die momenten óók herkennen? Hoe stimuleren we creativiteit? En hoe zorgen we ervoor dat we recht doen aan iemands creatieve ontwikkeling, zonder die van een ander te belemmeren? In deze masterclass wordt ingegaan op hoe creativiteit bij kinderen herkend en gestimuleerd kan worden – en waar we vanuit ethisch oogpunt op bedacht moeten zijn.

Sven Mathijssen is plaatsvervangend hoofdopleider bij de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en docent bij de European Council for High Ability (ECHA)-opleiding.

 

Sven heeft Psychologie (richting: Kinder & Jeugd) gestudeerd aan Tilburg University, waarbij hij stage liep bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO Talent Development). Na zijn stage heeft hij aldaar als ontwikkelingspsycholoog gewerkt.

 

Naast zijn werkzaamheden als plaatsvervangend hoofdopleider en docent is Sven externe promovendus bij Tilburg University. Binnen zijn promotieonderzoek analyseert hij menstekeningen van kinderen met kenmerken van begaafdheid met als doel een screeningsinstrument te ontwikkelen. Met dit screeningsinstrument poogt Sven een bijdrage te leveren aan het signaleringsproces van talenten en behoeften van jonge kinderen (4-6 jaar) voor wie het reguliere curriculum op scholen hier onvoldoende in voorziet. Sinds januari 2021 is Sven de inhoudelijk hoofdredacteur van 'Talent', een populair-wetenschappelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid.
Titel doctoraatsthesis: Back to the drawing board. Potential indicators of giftedness in human figure drawings (verdediging 22/03/2023 bij Tilburg University). 

 

Image_edited.jpg

Masterclass Wisdom 

Dr Sareh Karami 6/03/23023

Dr Sareh Karami brengt ons de niet-cognitieve vaardigheid 'wisdom'. Ze neemt je mee in de denk- en voelwereld van de hoogbegaafde. Deze masterclass is in het Engels

Wisdom

Inhoud volgt 

Sareh Karami is an assistant professor of Educational Psychology at Mississippi University. Karami earned her doctorate in Educational Studies from Purdue University.

 

Sareh received her bachelor's and first master's in clinical psychology from the University of Tehran. She served as the head of the research and extracurricular programs department in the Iranian gifted school for more than 10 years. Sareh left her job to do more graduate work in education at the University of British Columbia, Canada.

 

She received her second master’s in education from UBC. She has developed two theories of wisdom; the Iranian Hierarchical wisdom model based on an Iranian literary canon and Polyhedron Wisdom Model based on Western literature. Sareh has published several articles and books on wisdom, creativity, and intelligence. She has received several awards in recognition of the quality of her work, including the Herb Handly Research Award of Mississippi State University, John Feldhusen Fellowship of Purdue University, the Carolyn Callahan NAGC Doctoral Student Award, and two NAGC Doctoral Student Gala Award.

 

Zoom-Symbol.jpeg

Online Masterclasses 

Onze online masterclasses gaan door via ZOOM, je ontvangt de link op vrijdag voor de masterclass. We herhalen deze mail op maandag. 

2 masterclasses gaan in het Engels door (Empathy en Wisdom) en 2 zijn in het Nederlands (motivatie en creativiteit). Er wordt telkens een opname gemaakt die tijdelijk beschikbaar is. In naam van onze sprekers vragen wij met aandrang om de opnames niet verder te verspreiden. Bij inschrijving hoort toegang tot de opname, mocht je niet live kunnen kijken of achteraf wil terugkijken. 

Prijs (je steun gaat integraal naar de werking van het Steunpunt onderpresteren vzw)

1 masterclass = €39

4 masterclasses = €150

Onze hoofdsponsor Samen Slimmer Groeien verwerkt de administratie. 

Schrijf je in 

Vermeld bij inschrijving je gegevens voor de facturatie aub

We starten stipt om 20u, aanmelden kan om 19u45. We ronden af tegen 21u30, er is steeds ruim tijd om vragen te stellen aan de spreker. 

Dankzij uw donatie, klein of groot, kunnen wij verder ons aanbod uitbreiden en betaalbaar houden voor iedereen.

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

bottom of page